Általános szerződési feltételek

A szolgáltató szerződés szereplői:

Megrendelő: az a jogi vagy természetes személy, aki a salesdoki.hu oldalon egy adott szolgálttaást megrendel. Továbbiakban: Megrendelő

Szolgáltató: az AMPL Kft, 1188 Budapest, Ady Endre utca 130A, cégjegyzékszám: 01 09 949477, adószám: 14678570-1-43, képviseli: Papp Lajos. Továbbiakban: Salesdoki

A megállapodás tárgya:

A megrendelő a vállalkozásának fejlesztése érdekében üzletviteli tanácsadás szolgáltatást rendel meg. A szolgáltatás nyújtása jellemzőena felek egymás közötti párbeszédével valósul meg megegyezés szerint

  • személyesenvagy vagy
  • videochaten vagy
  • telefonbeszélgetésen keresztül

Amennyiben a (szóban vagy írásban) felek megegyeznek arról, hogy az üzleti tanácsadáshoz szükséges háttérmunka végzése is (pl. prezentáció készítés, kutató munka, projekt feladatok stb.), akkor az üzleti tanácsadás teljesítéseként igazolható a Salesdoki saját tevékenysége is.

Az üzletviteli tanácsadást vagy óradíjban vagy előre meghatározott csomag díjon vásárolja meg a megrendelő.

A felek jogai és kötelezettségei:

Salesdoki tevékenységét önállóan eljárva végzi. A Megrendelő joga nem terjed ki a Salesdoki tevékenységének megszervezésére.

Salesdoki köteles a Megrendelő üzleti adatait bizalmasan kezelni.

A Megrendelő köteles a munka elvégzéséhez szükséges adatokat megadni a Salesdoki részére.

Amennyiben a Megrendelő megrendel egy adott szolgáltatást és az előre megbeszélt időpontban a Megrendelő nem vesz részt a megbeszélésen és erre nem is hívja fel a Salesdoki figyelmét legalább a megbeszélés kezdetét megelőző 24 órán belül, akkor a Salesdoki jogosult a megbeszélés időtartamára kiszámlázni az üzletviteli tanácsadást. Amennyiben a szolgáltatást előre kifizette a Megrendelő, akkor a kifzetett szolgáltatási díj nem jár vissza.

A Megrendelőnek joga van a megrendelt szolgáltatás lemondására a szolgáltatás megkezdése előtt maximum 24 órával.

A Megrendelőnek a megkapott szolgáltatás nyújtása után djívisszatérítési joga nem áll fenn.

A szolgáltatás teljesítése előtt előleg számlát állít ki a Salesdoki a Megrendelőnek, melyet köteles a megrendelő kifizetni. A szolgáltatás teljesítését követően a Salesdoki az előleg számla helyett végszámlát állít ki.